dimarts, 1 de març de 2011

ESTADÍSTIQUES 2.010

EL PRÉSTEC DE DOCUMENTS ES DUPLICA EN 5 ANYS.

La biblioteca es va consolidant dins la dinàmica cultural del poble. A continuació, un anàlisi comparatiu dels principals indicadors estadístics, un cop finalitzat l'any 2.010.

INDICADORS
ESTADÍSTICS 2.010
______________________________________

DIES OBERTURA __________________ 259

TOTAL USUARIS ___________________ 10.986

TOTAL PRÉSTEC ___________________ 17.526

- PRÉSTEC LLIBRES ________________ 7.754

- PRÉSTEC AUDIOVISUALS ___________ 9.772

TOTAL USUARIS INTERNET __________ 4.992

TOTAL
PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI ________ 1 .736

- DOCUMENTS DEMANATS ___________ 1.114

- DOCUMENTS SERVITS _____________ 622

_____________________________________
Els resultats són evidents i força positius pel que fa a l'ús de la biblioteca per part dels usuaris.
Com a dades significatives, destacar-ne tres:
- en primer lloc, el préstec de documents per part dels usuaris que, dins la línia constant de creixement, s'ha duplicat en els darrers 5 anys;
- en segon lloc, apreciar la bona acollida que incialment va suposar la introducció d'internet, el seu servei es manté encara vigent tot i la difusió d'aquest mitjàa moltes llars en els últims anys;
- i per últim, la utilització del Préstec Interbibliotecari que ja ha assolit una transacció de documents entre la biblioteca de Linyola i les biblioteques públiques de més de 1.700 documents.
En definitiva, un important procés de canvi ha tingut lloc a la biblioteca després del procés d'informatització que es va dur a terme.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada